Manevi Şifa Terkipleri Kitabı Nasıl Okunur?

Manevi şifa terkipleri kitabı nasıl okunur? Manevi şifa terkipleri kitabından çalışma programı nasıl yapılır konusundaki sorularınızın cevabını bu yazımda bulabilirsiniz.

Kitaplarımı alan takipçilerimden çok fazla mesaj alıyorum. ‘Hocam kitaplarım geldi, problemlerimin şifası için kitaptan hangi dua terkiplerini okumalıyım, manevi çalışma programımı nasıl hazırlayabilirim gibi bir çok soru geliyor. Bu yüzden kitaplarımı alan okurlarıma yardımcı olmak amacıyla böyle bir yazı hazırlama gereği duydum.

Manevi Şifa Terkipleri kitabım hayatta karșılașılabilecek bütün problemlerin şifasına yönelik en tesirli esmayıhüsna ve duaların olduğu bir kitaptır ve her bir dua terkibi büyük bir şifa kaynağıdır.

Manevi Şifa Terkipleri Kitabının İçeriği Nedir?

Manevi Şifa Terkipleri kitabımda probleminizle alakalı dua terkibinin içinde en tesirli esmalar, şifa ayetleri ve Peygamber Efendimiz ‘in çok önemli duaları bir arada bulunmaktadır.

Manevi Şifa Terkipleri Kitabım her zaman elinizin altında bulunması gereken, hayatta karsilasilabilecek bütün problemlerin şifasına yönelik olan, her hangi bir durumda hemen açıp okuyabileceginiz ve Allah’ın izniyle şifa bulabileceğiniz, her türlü problemin şifasıyla alakalı en tesirli esma ve duaların olduğu başlı başına şifa kaynağı olan çok önemli bir kitaptır.

Hayatta karşılaştığımız bütün problemlerin şifası ile alakalı çok tesirli dua terkiplerinin yer aldığı Manevi Şifa Terkipleri kitabında problemlerin şifası ile alakalı çoğu terkibin içerisinde aynı zamanda koruma kalkanını güçlendirmeye yönelik dualar da var. Fakat kitaptaki 8-14 arasındaki bütün terkipler özellikle koruma kalkanını güçlendirmeye yöneliktir. Çünkü yaşadığımız bir çok problemin sebebi koruma kalkanının zayıf olmasından kaynaklanır.

Koruma Kalkanı Nedir?

✨ Koruma kalkanı insanların manevi koruma alanıdır. Manevi zırh da diyebiliriz.

✨Nasıl ki insanın derisi vücudunu sarıp çepeçevre kuşatıyorsa ve iç organların zarar görmesini engelliyorsa koruma kalkanımız da manevi güç alanı oluşturur ve her türlü olumsuz enerjiye karşı korunaklı hale geliriz.

✨ Koruma kalkanımızın zayıf veya güçlü olmasında etkili olan bir çok unsur vardır.

✨ Maneviyat zayıflığı, işlenen günahlar, kişinin yaşamında karşılaştığı ağır sıkıntılar, üzüntüler, büyü ve nazar gibi durumlar, haset insanlarla iç içe yaşamak ve onların ağır olumsuz enerjilerine maruz kalmak gibi nedenlerden dolayı kişinin koruma kalkanı zayıflayabilir.

✨ Bazen bu saydığım unsurların hepsi birlikte de olabilir ve kişinin hayatının maddi ve manevi her yönden kısır bir döngüye girmesine sebep olabilir.

✨ Şeytan, koruma kalkanı zayıf olan insana daha kolay yaklaşabilir ve tamamen savunmasız hale getirmek için ona üzüntü, stres, vesvese vermeye uğraşır, her fırsatta isyan batağına sürüklemeye çalışır. Böylece kişi sorumluluklarını yerine getiremez hale gelir.

✨ Yaratılış itibarıyle zayıf ve aciz olan insan, Allah’a sığınarak güçlenmezse sıkıntılarla karşılaşınca koruma kalkanı daha çok zayıflayarak her türlü manevi zarara açık hale gelir. Bu durum kişinin maddi hayatını da etkileyerek onu çıkmaza sokabilir.

Örneğin kısmet konusunda bir çok insan problem yaşar. Elbetteki kısmet kapalı olmaz. İnsan yaşıyorsa kısmeti açık demektir. Fakat kişinin kısmetinin önünde engeller olabilir ve bir çok konuda manevi engellerle karşılaşabilir. Bu da koruma kalkanının düşüklüğünden ve bu yüzden kişinin bünyesinde aşırı derecede olumsuz enerjilerin birikmesinden kaynaklanır. Mesela maddi konularda, evlilik konularında veya huzur konusunda.. Kişinin her işi ters gidebilir, sürekli bir bahtsızlık, yaşamının her konusunda kısır bir döngüye girebilir. Bunun sebebi de yukarda saydığım nedenlerden dolayı koruma kalkanının zayıf olması olmasıdır (Maneviyat zayıflığı, işlenen günahlar, kişinin yaşamında karşılaştığı ağır sıkıntılar, üzüntüler, büyü ve nazar gibi durumlar, haset insanlarla iç içe yaşamak ve onların ağır olumsuz enerjilerine maruz kalmak). Okumalarla şifalanması ve olumsuz etkilerden arınması gerekiyor.

Koruma Kalkanımızı Nasıl Güçlendirebiliriz?

Koruma kalkanımızı güçlendirmenin reçetesi dua, şükür, zikir, Allah’a tevekkül ederek O’nunla beraber olmanın verdiği gücü her an üzerimizde hissetmek, sürekli iyi ve güzel amellerle uğraşmak, çokça hayır hasenat yapmak, sadaka vermek, Allah’a ibadet etmek, kulluk görevlerini yerine getirmek, çokça istiğfarda bulunmak, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salat ve selam getirmek, Kuranı Kerimden koruma ve şifa ayetlerini okumak, peygamber efendimizin sığınma dualarını okumaktır.

Koruma kalkanının güçlendirilmesi ve bütün olumsuz etkilerden arınmak için en tesirli dualar, esmalar, şifa ayetleri, salavatlar, istiğfar duaları Manevi Şifa Terkipleri kitabımda mevcuttur.

Dua yoluyla Allah ile bağ kuran insanın ruhunu ve bedenini manevi bir enerji çepeçevre kuşatır. Bu bir manevi koruma kalkanıdır.

Manevi koruma kalkanı güçlü olduğu zaman ruhsal ve bedensel olarak güçlü oluruz, düşüncelerimiz ve davranışlarımız, sosyal ve bireysel ilişkilerimiz dengeli olur, dışardan gelecek olan olumsuzlukların yıkıcı etkisinden korunuruz.

Allah’a tevekkül ederek O’nunla beraber olmanın verdiği gücü her an üzerimizde hissetmek dahi güçlü bir manevi koruma kalkanı oluşturur.

Koruma kalkanımızın güçlü ya da zayıf olması yıldızımızın yüksek veya düşük olmasıyla bağlantılı bir durumdur.

Yıldız Düşüklüğü Ne Demektir?

Yıldız düşüklüğü mecaz bir soylemdir. Kişinin maddi manevi her işte başarısız olması demektir. Mesela başarılı olanlara yıldızı parladı deriz. Bunun gibi başarısız olanlara da yıldızı düşük deriz. Bu da kişinin üzerinde olumsuz enerjilerin çokça birikmesinden meydana gelir. Nazar büyü sihir gibi durumlar koruma kalkanını zayıflatır. Kişi istemediği durumlarla engellerle karşılaşabilir. Yıldız düşüklüğünden kurtulmak için bütün olumsuz enerjilerden arınmak gerekiyor. Bu da Şifa okumalariyla mümkündür. Kitabımda bütün bu olumsuz etkilerin arındırılması için tesirli dua terkipleri mevcut. Kitabımdan 8-14 arasındaki terkipler olumsuz enerjilerden arınmak ve yıldızınızın yükselmesi içindir. Bunları inceleyip size uygun olan terkipleri okuyabilirsiniz.

Ayrıca yıldız yükselmesi için kitaptan 1. Terkip olan istiğfar terkibini, 2. Terkip olan şükür terkibini ve 3. Terkip olan hamd ve övgü terkibini de vakit buldukça okumanız çok büyük önem arzeder. Yaşadığınız problem ne olursa olsun bu üç terkibi mutlaka programınıza ekleyerek her gün olmasa da vakit buldukça her zaman birinden okumanızı tavsiye ederim.

Toplum içinde saygın ve vakar sahibi olmak için olan dua terkibini, üzerindeki olumsuzluklarin arınmasi için 8-14 arası terkiplerden kendine uygun olan duaları (çünkü koruma kalkanı zayıf olan insan diğerlerine itici gelebilir.) Bir de hamd ve övgü terkibini okuyabilirsin.

Manevi şifa terkipleri kitabından çalışma programı nasıl yapılır?

Manevi Şifa Terkipleri Kitabım zaten programlı bir kitaptır.

Manevi Şifa Terkipleri kitabımda probleminizle alakalı dua terkibinin içinde en tesirli esmalar, şifa ayetleri ve Peygamber Efendimiz ‘in çok önemli duaları bir arada bulunmaktadır.

Örnek verelim. Diyelim ki kişinin başına musibet veya sıkıntı geldiği zaman kitaptan 67. Terkip okunmalıdır. 67. Terkibin Terkibin başlığı şu şekilde (Başınıza gelen musibetlerden, sıkıntılardan kurtulmak için çok tesirli bir dua terkibi) . Bu terkibin içerisinde başımızdaki musibetlerden kurtulmak için bir esma, dört şifa ayeti ve iki tane de Peygamber Efendimizin çok önemli duası mevcuttur. Veya nazardan hasta olmuş kişiler için 67. Terkip (Nazardan Hasta Olmuş Kimselerin Şifası İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi.) okunmalıdır. Bu terkibin içinde 2 esma, üç ayet ve bir tane de Peygamber Efendimiz’in çok önemli duası bulunmaktadır.

Şayet eşinizle muhabbet probleminiz varsa, eşiniz maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmiyorsa kitaptan 37. Terkibi okumalısınız. 37. Terkibin başlığı şu şekilde (Eşlerin Birbirine Karşı Sevgi, Saygı İçerisinde Muhabbetli Olması İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi.)    

Buna ek olarak eğer eşinizin içki, kumar, aldatma gibi kötü alışkanlıkları varsa 37. Terkiple birlikte 88. Terkibi okuyabilirsiniz. 88. Terkibin başlığı şu şekildedir: ( İçki, Kumar ve Bütün Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi. )  Bu terkibi kötü alışkanlığı olan evlatlarınız ve yakınlarınızın şifası için de okuyabilirsiniz.                                

Eşiniz sizden boşanmak istediğini söylüyorsa ya da boşanma davanız varsa boşanmaktan vazgeçilmesi ve tekrar bir araya gelmek için niyet ederek 37. Terkiple birlikte 38. Terkip de okunmalıdır. 38. Terkibin başlığı şu şekildedir: (Boşanmak İsteyen Eşler Arasındaki Adavetin Kalkması, Sevgi, Saygı ve Muhabbet İle Yeniden Bir Araya Gelmeleri İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi.) Ek olarak 40. Terkibi de okuyabilirsiniz. 40. Terkibin başlığı şu şekilde: (Kalplerin Sevgi ve Muhabbetle Yakınlaşması İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi.)

40. terkibi aranızda sevgi ve muhabbet problemi olan herkes için okuyabilirsiniz. Örneğin evlatlarınızla aranızdaki soğukluk için, ya da arkadaşınızla ve yakınlarınızla olan sevgi ve muhabbet problemlerinin şifası için de okuyabilirsiniz. Belki bütün bu problemler nazardan ve hanenizde birikmiş olan olumsuz etkilerden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için de belirttiğim terkiplerin yanında kitaptan 8 ve 14. Terkip arasındaki size uygun olan arındırma ve koruma terkiplerini seçerek vakit buldukça okumalısınız.

Şayet bütün işleriniz ters gidiyorsa ve hayatınızın her konusunda bir tıkanıklık varsa 79. Terkibi okumalısınız. 79. terkibin başlığı şu şekilde: (Allah’ın Yardımına, Lütfuna Mazhar Olmak İçin, Bütün İşlerin Rast Gitmesi ve Her Şeyin Kolaylıkla Hallolması İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi.) Tabi bu durum koruma kalkanınızın zayıf olmasından ve yıldızınızın düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden koruma kalkanınızı güçlendirmek için ayrıca 8 ve 14. Terkip arasındaki size uygun olan arındırma ve koruma terkiplerini seçerek vakit buldukça okumalısınız.

Vesvese, kaygı, endişe gibi ruhsal rahatsızlıklarınız varsa 72. Terkibi okumalısınız. 72. Terkibin başlığı şu şekilde: (Vesvese-kaygı, endişe gibi ruhsal problemlerin şifası için çok tesirli bir dua terkibi.)

Ayrıca bedensel ve ruhsal rahatsızlıkların şifası için kitaptaki 6. Terkip olan Fatiha-i Şerife Terkibi çok büyük bir şifadır. (Bütün Duaların Daha Etkili Olması İçin Çok Önemli Bir Fatiha-ı Şerife Terkibi. )  Bu yüzden beddensel ve ruhsal rahatsızlıklarınız varsa çalışma programınıza Fatiha-i Şerife Terkibini mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Fatiha-i Şerife terkibi niyetlerin gerçekleşmesi için, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için de okunması gereken en önemli terkiplerden biridir. Örneğin evlilik gerçekleştirme konusunda ya da işe girme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız çalışma programınızda Fatiha-i Şerife terkibi de olmalıdır ve her gün olmasa bile vakit buldukça okumalısınız.

Manevi Şifa Terkipleri kitabından bütün başlıkları okuyarak bu örneklerdeki gibi çalışma programınızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.

Kitabımda içindekiler kısmında bütün terkiplerin ne için okunacağı, hangi problemin şifasına yönelik olduğu detaylı bir şekilde yazıyor.

İçindekiler kısmından başlıkları tek tek okuyup ihtiyacınıza uygun olan dua terkiplerini seçip sayfa numarasına bakarak o sayfalardan dua terkibini okumaya başlayabilirsiniz.

Manevi Şifa Terkipleri Kitabından Okuyacağımız Dua Terkiperindeki Bütün Duaları Her Gün Bir Seferde mi Okumalıyız?

Örneğin herhangi bir rahatsızlığınız varsa Manevi Şifa Terkipleri Kitabından 51. Terkibi okuyabilirsiniz. Bu terkibin içerisinde bir esma, dört şifa ayeti ve bir tane de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) çok önemli bir duası var. Bunların hepsi bir terkiptir. Bu terkipte hastalıkların şifası için olan bütün esma, şifa ayeti ve Peygamber Efendimizin duasını her gün bir seferde hepsini okursanız çok daha faydalı olacaktır.

Bunun yanısıra bu terkibin içinden bir ayet ya da dua seçerek ezberleyip gün içerisinde şifa niyetine vakit buldukça okumanızı tavsiye ederim.

Kitaptaki bir çok dua terkibinin içindeki bütün esma ve dualar her gün bir seferde okunmalıdır. Ancak bazı terkiplerdeki esma ve duaların içinden bir esma, bir ayet veya bir dua seçerek okuyabilirsiniz. Örneğin 12. Terkip (Gün Boyunca Kötülüklerden ve Tehlikelerden Korunmak Niyetiyle, Her Sabah Güne Başlarken Okunacak Çok Tesirli Bir Dua Terkibi (Günlük koruma kalkanı) ) bu terkiplerden biridir. Her sabah güne başlarken hepsini okumaya vakit bulamıyorsanız bu terkibin içindeki sadece bir esmayı ya da sadece bir duayı evden çıkmadan önce koruma kalkanı niyetiyle okuyarak kendinize günlük koruma kalkanı oluşturabilirsiniz.

13. Terkip de aynı şekilde (Gün Boyunca Üzerinizde Birikmiş Olan Nazar ve Olumsuz Etkileri Arındırmak İçin, Her Akşam Gün Bitiminde Okunacak Çok Tesirli Bir Dua Terkibi. (Günlük arınma). Vaktiniz yoksa akşam eve geldiğinizde bu terkibin içinden sadece bir esma, ayet ya da dua seçerek okuyabilir, kendinizi olumsuz etkilerden arındırabilirsiniz. Ancak vaktiniz olduğu zaman bu terkipteki bütün esma, ayet ve duaları okumanız  daha faydalı olacaktır. 

                     

Manevi Şifa Terkipleri Kitabından Her Gün Bir Çok Dua Terkibini Bir Arada Okuyabilir miyim?

En çok sorulan sorulardan biri de her gün bir çok dua terkibini bir arada okuyabilir miyim?

Evet tabiki okuyabilirsiniz. Ama unutmayın ki bir problemin çözümü için önemli olan manevi şifa çalışmalarımız konusunda devamlı olmaktır. Yani problemimizi aşıncaya kadar çalışmalarımıza devam etmek çok önemlidir. Bu yüzden bir çok dua terkibi seçerek okumak konusunda yılgınlığa düşmektense, devamlı okuyabileceğimiz kadar dua terkibine başlamak daha iyidir.

Manevi Şifa Terkipleri Kitabından Seçtiğimiz Terkipleri Okumanın Bir Vakti Var mı ve Bir Terkibi Kaç Gün Okumalıyız?

Kitaptaki dua terkiplerini günün herhangi bir vaktinde okuyabilirsiniz.

Bir dua terkibini kaç gün okumalıyız?

Kitabın giriş kısmında bu konudaki tavsiyemi şu şekildedir: “problemleriniz sona erinceye kadar manevi şifa terkiplerine mutlaka devam edin.” Yani illa şu kadar gün olacak diye bir şart yoktur, devam konusunda disiplin önemlidir. İstediğiniz gün kadar okuyabilirsiniz. Ama illa ben belirli gün okumak istiyorum derseniz seçtiğiniz dua terkiplerini problemin durumuna göre 21-60 ya da 90 gün okuyabilirsiniz.

Örneğin üzerinizde nazardan kaynaklı bir ağırlık varsa ağırlık kalkıncaya kadar nazardan arınmak için olan terkibe (8. Terkip Nazardan Arınmak ve Kurtulmak İçin Çok Tesirli Bir Dua Terkibi) devam edebilirsiniz. Bu 3 günde de kalkabilir bir haftada da veya 10 günde de.. Ama isterseniz gün sayısı niyet ederek okuyabilirsiniz. Mesela 21 gün okumaya niyet edebilirsiniz.

Başka bir örnek; yıldız düşüklüğü probleminiz varsa yani işlerin ters gitmesi, her işte başarısız olma gibi durumlar varsa kitaptan koruma kalkanını güçlendirmek için olan terkipleri problemler ortadan kalkıncaya kadar devam edebilirsiniz ya da 90 gün okumaya niyet edebilirsiniz ve 90 günü tamamlayabilirsiniz. Yani problemin durumuna göre değişebilir. Nazardan dolayı ortaya çıkmış olan yeni bir problem daha kısa sürede giderilebilir Allah’ın izniyle. Ama yıldız düşüklüğü daha ileri boyutta bir problemdir. Gün sayısı belirleyecekseniz buna göre belirleyebilirsiniz.

Allah’ın rahmeti ve merhameti ebediyen hepimizin üzerine olsun…

İnstagramdan beni takip etmek ve paylaşımlarımdan faydalanmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın!

https://www.instagram.com/ilahiyatci.tuba.hoca/

Kitaplarımı Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın!

Tuba ÖZDOĞAN Kitapları – Manevi Dilekce

Manevi Şifa Terkipleri Kitabı Nasıl Okunur?” için 69 yorum

 1. nurgül Yanıtla

  Hocam mart ayında 7 aylık hamileyken boşarmak üzereydim biranda hiç yoktan nazardan ailemiz sallantiya girdi eşimin halası mersinden gelmişti 15 gün bizde kaldı o gittikten sonra eşim çok değişti zaten önceden kızını vermek istemiş eşim kabul etmemiş. Günahını almıyorum neyaptiysa artık.. Kitabınızdan ilk 14 terkibi hergun okudum nazar kötü enerji ne varsa arınsin diye..lohusaykende kitabınızdan sadece esmalari ayet olmayan duaları okudum.. Şükürler olsun düzeldik 3 ay daha devam edeceğim dualara iyice kökten temizlensin ne var ne yoksa

 2. Halide Yanıtla

  Hocam bereketsizlik var gıbı hissediyorum , usengeclık ve mutsuz bir ruh halim var. Ayrıca evimden uzakta ogretmenlık yapıyorum. Evime yakın bir okula tayin istiyorum cıkmıyor. Bunlar ıcın program ve terkıb öneriniz nedir? Kitabınızı yenı edindim ınsallah hocam. Önce Allah sonra sızın vesılenızle fayda görürüm

 3. gülseren çakır Yanıtla

  hocam kitapları perşembe sipariş verdim cumartesi kargo getirdi ayraçlar için çok teşekkür ederim zaten 1,5 yıldır takip ediyorum sizi emeğiniz çok fazla hakkınızı helal edin 1,5 yıl önce whatsapp grubunda dediğiniz gibiyim 1,5 yıl önce yaptığım duaları yaşıyorum şuanda gecem gündüzüm şükür sebebim

 4. günnaz Yanıtla

  Hocam kitabınızdan ismazam dua terkibi fatiha şerife dua terkibi bana çok iyi geldi…

 5. mihriban Yanıtla

  ben evlenme yolunda olduğum kişiyle yedi aydır küsüm barıştık. kitaptan okuduğum dua terkipleri: dargınların barışması için dua terkibi, kalplerin birleşmesi için dua terkibi, hayırlı bir evlilik için dua terkibi bir de arada bir fatihai şerife terkibi. hepsi çok tesirli dualar

 6. elife Yanıtla

  Ben kitabınızdan maddi manevi selamete erişmek için dua terkibini okudum bir hafta sonra hiç beklemediğim yerden benim için önemli sayılacak tutarda yardım geldi

  • Selda Uzunget Yanıtla

   Kitaplarınızı nasıl temin edebilirim acaba kredi kartı kullanmıyorum kargo kapıda ödeme var mı temin etmen istiyorum

 7. hayrunnisa Yanıtla

  Size duacıyım hocam nişanlımdan nişanlımın akrabaları sürekli beni hor gördü ezikledi altı ay önce ayrıldık hiç konuşmadık . kitaplarınızı aldım 90 günlük program yaptım kitabınzıdan kalplerin sevgiyle yakınlaşması bide dargınların barışması için dua terkiplerini okudum. Vakit bulduğum günerde fatihai şerife terkibini ve istiğfar terkibini okudum hiç aklıma gelmeyecek sebepten irtibat oldu barıştık şu an çok iyiyiz hocam lütfen duanızı bekliyorum aramız hiç bozulmasın kitabınızdaki duaları hiç bırakmayacağım hergün okuyorum hocam

 8. nuriye Yanıtla

  Hocam eşim evi terketti kızım epilepsi hastası sürekli fenalasiyor babasını görmek istiyor hangi duaları okumalıyım Allah için bana yazın

 9. hidayet çetiner Yanıtla

  hocam 5 ay önce yeğenime ve kuzenime kitaplarınızdan almıştım yeğenim çok güzel bir işe girdi kuzenim de nişanlandı iyi ki sizi tanımışım duacınızım.

 10. neşe güleşen Yanıtla

  hocam bizi bilinçlendirdiğiniz için eğittiğiniz için tanımadığınız için yüz binlerce hayatına ışık yoluna rehber olduğunuz için benimde hayatımın değişmesine vesile olduğunuz için rabbim sizden sonsuz razı olsun

 11. ipek gurlu Yanıtla

  kitabınızdan satılmayan bir mülkün satılması için dua terkibini ve fatihai şerife dua terkibini okudum.. hocam 12 yıldır satılmayan tarlam bugün satıldı.

 12. gülcan büyükşahin Yanıtla

  hocam 9 yaşındaki oğlum küçüklüğünden beri her şeye öfkeli aşırı sinirli hırçın bi çocuk ne yapacağımı bilemez haldeydim.. evde hergün kavga gürültü bu yüzden eşimlede çok sorun yaşadık. kitabınızdan öfkenin şifası için olan terkibi faihai şerife terkibini birde huysuz çocukların şifası için olan dua terkibini okuyorum çocuğumda çok büyük gelişmeler var birde ya Reşid esmasını tavsiyeniz üzerine devam ediyorum size ne kadar teşekkür etsem azdır .

 13. gürcan Yanıtla

  hocam şükürler olsun sonunda sürücü yazılı sınavını iyi puanla başardım direksiyon korkum vardı trafik korkum vardı kitabınızdan korkuların şifası için duaları okudum. yazılı sınavı günü sınavda başarılı olmak için duaları okudum öncesindede sınav gününe kadar okunacak duaları okudum.

 14. fidan halil Yanıtla

  Hocam sizi b,r buçuk yıldr insagramdan takip ediyorum hayatımda o kadar çok şey düzene girdi ki bilgileriniz paylaşımlarınız duaalrınız aralık ayından berri de tesirli dua kitabınızı kendim için gerekli olan duaları okuyorum sanki herşey benim lehime dönüyor istediğim ne varsa ayağıma geliyor kitaplarınızı elimden asla bırakmıyorum.

 15. gönül kavalcı Yanıtla

  hocam Allah razı olsun 12 yaşındaki oğlum ne ders çalışıyordu ne de kitap okuyordu sadece telefonumla oynuyordu tableti elinden aldığımda evde kardeşlerini dövmeye başlıyordu kitabınızdan ders çalışmak ve derslerde başarılı olmak için dua terkibini bir de anlayış gücünün artması zekâ ve kavrayış kabiliyetinin açılması için dua terkibini okudum çok faydalı oldu. halen daha da okuyorum.

 16. mina Yanıtla

  Hocam kitaplarınızı satın aldım daha erken almadığım için çok pişmanım manevi şifa terkiplerini hemen yaptım ve sonuçlarını alıyorum iyiki varsınız

 17. yeliz özgün Yanıtla

  hocam kızımın çalışma isteği hiç yoktu kitabınızdan ders çalışma azmi için duaları okuyorum şimdi maşallah çok güzel çalışmaya başladı. anlama kapasitesi biraz düşük gibi bu yüzden motivasyonu düşüyor gibi. bunun içinde anlayış gücünün artması zeka kavrayış kabiliyetinin açılması için dualara başladım.

 18. müzeyyen atak Yanıtla

  hep burdaki mesajları okur motive olurdum kitapdaki dualarımı daha inançla yapardım şükürler olsun sevdiğim adamla 7 ay sonra barıştık. burya yazmak istedim belki benimde birilerinin motive olmasına vesile olurum. dualarınızı içtenlikle yapın mutlaka kabul oluyor bu dönemde motivasyon çok önemli devamlı olmak açısından. evlilik yoluna adım atıyoruz inşallah hocam dualarınızı bekliyorum.

 19. huzur duada Yanıtla

  sevdiğim var 2 yıl bitecek birbirimizi çok seviyoruz yaşı benden 1 yaş küçük olduğu için ailesi razı gelmiyordu kitabınızdan hacet namazı tertipi dualarını okudum zor işlerin kolaylıkla hal olması için okudum şükür razı gelmeye gönülleri olmaya başladı

 20. zeliha Yanıtla

  canım hocam kitaplarım geldi diğerini de arkadaşıma doğum günü hediyesi aldım inşallah onun için de benim için de yeni bir başlangıç olacak çıktığımız bu güzel yolda destekleriniz için size çok teşekkür ediyorum hep başımızda olun güzel hocam sizi çok seviyorum

 21. rabia akkılıç Yanıtla

  Hocam bende bugün dua terkipleri ne başladım eşimin sorumluluk sahibi olması için aile huzurumuz için bir de hayırlı bir evladımızın olması için. Dualarınızı bekliyorum. Kitaplarınız muhteşem. 😍

 22. türkan Yanıtla

  Hocam Allah razı olsun sizin vesilenizle öğrettiniz dualarla kitabınızdaki tesirli dualarla başka kadına giden eşim 10 gün önce evine döndü. hemde çok pişman olarak.. şimdi de kızımın hastalığı için dua terkibi okuyorum bütün tahlileri güzel çıktı devam edeceğim inşallah.

 23. cennet Yanıtla

  hocam kitaplarım geldi muhteşem çok beğendim böyle güzel duaları okumamıza vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim sayfanızdan daha önce iş yerinde yapılan haksızlıkların şifası için olan terkipi okumuştum çooook büyük faydasını gördüm yıllardır üzerimdeki baskıdan kurtuldum kitabınızdanda kısmetimin önündeki tıkanıklığın açılması için okuyacağım hocam inşallah benim de güzel haberlerimi bekleyin

 24. fatma balkan Yanıtla

  hocam sizden rabbim bin kerelerce razı olsun kocam bir buçuk yıldır çıldırmıştı içki içip sürekli küfrediyordu beni diliyle mahvu perşan ediyordu. kitabınızdan her gün bununla alakalı terkipleri okuyorum eşim epey düzeldi . kitabınızdan kötü alışkanlıklardan kurtulması için dua terkibini okuyorum eşler arası muhabbet dualarını okuyorum. başka okumamı tavsiye edeceğiniz dua terkibi varmı

 25. hasibe acar Yanıtla

  Hocam nörolojik rahatsızlıklarımızn şifası için kitaplarınızı almıştım 3 aydır okuyorum .odaklanma problemim ve dikka dağınıklığım yüzünden kpss sınavına çalışamıyordum kitabınızfdaki dalr bana çok iyi geldi hastalığımda iyileşme gözlendi dikkatimi toparladım şu an çok iyi çalışabiliyorum

 26. derya türker Yanıtla

  Hocam eşim 1 yıldır beni aldatıyor kitaplarınızı aldım kitaptan hangi terkipleri okumalıyım o kadının eşimin peşini bırakmasi için ve eşimin ailesine bağlı ilgili olması için

 27. arife balaban Yanıtla

  Hocam şu an duygularımı size tarif edemem. Ben de hep buraya müjdeli haberlerimi yazmayı hayal etmiştim bugün o gün sevinçten içim içime sığmıyor 4 yıl önce tanıştığım ama hep kopuk olan sevdiğim adamla bugün nişanımızı yaptık yüzüğüme bakıp bakıp sevinç gözyaşları döküyorum. Kitabınızdan sevdiğim adamla evlenmeyi niyet edereke hayırlı evlilik terkibini ve zor işlerin kolaylıkla hallolması için olan dua terkibini okumuştum rabbime şükürler olsun

 28. begüm Yanıtla

  Hocam kitaplarım geldi daha öncekileri anneme vermiştim resmen boşlukta kaldım gibi oldum hemen yeni sipariş verdim hiç hissetmediğim huzuru kitaplarınızda buldum sizi çok seviyorum hep bizimle olun lütfen

 29. melike Yanıtla

  Hocam bende aldım kitaplarınızı okuyorum nisanliyim ama nișanlımın ailesi çok sorun çıkarıyor. beni sevmiyorlar başka bir kız alacakmislar nişanlım beni istedi diye tavır koyuyorlar. bu durum nisanlimla aramızın açılmasına sebep oluyor ayrılmanın eşiğinden dönüyoruz bigun pat bitecek diye yüreğim ağzımda. kitabinizdan yuzbirinci terkibi okuyorum, kalplerin yakınlaşması için olan terkibi okuyorum kayinvalidemler beni sevsin diye hiç aramazdı dün ilk defa aradı beni öyle mutlu oldumki hocam başka ne okuyabilirim kitaptan en kısa sürede ilişkilerimiz normale dönsün diye

 30. nurhayat derin Yanıtla

  Hocam kitabınızın inanılmaz etkilerini gördüm eşime ve kendimede aldım eşim ev tekstili mağazası var bir aydır okuyoruz işlerimiz çok açıldı rızık bolluk bereket dualarını okuyoruz sıkıntıdan kurtulma dualarını birde. Çok iyi geldi bize.

 31. didem Yanıtla

  Hocam ben ne yapsam bir türlü eşimin gözü beni görmüyor bizim burda bir hoca var dediki yıldızın çok düşük eşin seni görmüyor bile boşuna kendini heder ediyorsun dedi hepsi doğru kitaplarınızı aldım bir aydır okuyorum koruma dualarını arınma dualarını giderek gözü açılıyor bana karşı öyle hissediyorum dahada iyi olacak kitabınızdaki dualar çok tesirli işlerin rast gitmesi için olan dualarida okuyorum çok faydalı oluyor. her sabah baş ve göz ağrılarım oluyordu ağrı dualarıda çok iyi geldi

 32. fatoş özeler Yanıtla

  Hocam eşim işe girsin diye maddi sıkıntılarımız bitsin diye kitabınızdan maddi manevi selamete erişmek için olan terkibi ve fakirlikten geçim sıkıntısından kurtulmak için dua terkibini okudum. inanılmaz bir şey oldu hiç paramız yokken rabbim öyle fırsatlar getirdi ki önümüze eşim kendi işini açtı maddi olarak baya baya rahatladık bu bir mucize dualar şükürler olsun Allahıma.

 33. ayfer türkan Yanıtla

  Hocam o kadar sıkıntıdaydımki kitplarını aldımö 3 aylık program yaptım 90 günfde beni hayattan soğutan büytün sıkıntılarımdan kurtuldum

 34. ziynet özer Yanıtla

  Hocam 18 yıldır evliyim eşim 9 aydır benim evime gidip gelen komşumla aldatiyormus bende 4 ay önce öğrendim. kitabınızdan her gün 12 tane terkip okudum dualar ettim yalvardım yakardım rabbime. Şükürler olsunki bir aydır görüşmüyorlar ordanda taşındık eşim çok pişman. Kitaptan hidayete erişmek için olan terkibi de okuyorum namazada başladı inşallah böyle devam eder aklıma geldikce gözlerim kararıyor 4 tanede evladımız var en büyüğü 16 yaşında kız çocuğu. Rabbim sizden yerden göğe kadar razı olsun.

 35. şura bayar Yanıtla

  hocam benim sağlığımla ilgili korkularım vardı sanki her an hasta olacakmışım gibi oluyordu kitabınızdan korkuların şifası için olan 52.ci terkibi okudum şifa buldum çok rahatım hiç bir şeyim kalmadı şimdide kitaptan maneviyatımı geliştirmek için olan dua terkiplerini okuyorum.

 36. bedriye Yanıtla

  Merhaba esimle boşanmak üzereyken dua terkiplerinize başladım annemlerin evine geçmiştim evleri ayırmıştık aileside artık beni istemiyordu bu yüzden barışmak için hiç çabası yoktu kayinvalidem numaramı bile engellemişti kitabınızdan o kadar çok terkip okudumki hocam sonunda barıştık ama ailesi halen düşman bana. Kitabınızdan 101.ci terkibi okuyorum bana karşı sevgiyle davranmaları için. İnşallah bu konuyuda aşacağız dualarla.

 37. nagihan uyar Yanıtla

  Hocam sizden Allah razı olsun hayatımın düzenlenmesinde çok büyük katkınız var. sayenizde boşanmanın eşiğinden döndüm ilminizle bana mücadele etmem için çok büyük motivasyon kaynağım oldunuz. bu 2. siparişim çantamda gezdirmek için aldım bugün geldi hem kitapları hem instagram sayfanıza verdiğiniz büyük emeklere sağlık.

 38. kamile akçay Yanıtla

  Hocam bütün paylaştıklarınızı hayatıma uyguluyorum esmaların ahlakıyla ahlaklanıyorum ve rabbimden ne istiyorsam gönderiyor burada yurt içi kargo olmadığı için kitaplarınızı alamamıştım içimden doğum günümde biri hediye etse diye geçirmiştim bugün arkadaşım sürprizle geldi almak istediğimi bilmiyordu bile hocam hiç bir şey bu kadar sevindiremezdi

 39. sevgi Yanıtla

  Merhaba hocam bizde eşimle 3 ay önce anlaşmalı boşandık. müftülüğe sordum bu durumda bir talağım gitmiş. tekrar eşimle evlenebilirmişim çünkü önceden hiç dinen de boşamadı beni. ben sonradan çok pişman oldum ne yaparim ne ederim bir kızım var keşke bosanmasaydim ahh kafam çok pişmanım belki duzelirdik diye düşünürken sayfanıza rastladım.. çok güzel bilgiler dualar paylaşıyorsunuz kitaplarınızı aldım bir aydır okuyorum annemede aldım o da benim için okuyor eşim dün aradı kızımla konuşmak için annene ver dedi benimle konuştu ilk defa içimi bir ümit kapladı kizimada geçen hafta sormuş annen pişman mı diye. bence sanki kendisini pişmanlık kapladı gibi. Çok hevesle dualarımı okuyorum sizde dua edin nolur kendine çeki düzen versinde dönsün sahipsizlik çok kötü birşey babam bile yoktur. tek annem var

 40. vesile Yanıtla

  Merhabalar hocam gerçekten tesadüf diye bir şey yoktur. Bunalımda olduğum bir anda gece yarısı artık düşünmekten gözümün karardigi bir sırada instagram sayfanıza denk geldim. Kitaplarınızı aldım eşime okuyorum. Onbeş yıllık evliyiz ilk on yıl bana çok bağlıydı bensiz bir şey yapmazdı hasta olsam başımı beklerdi her dediğimi ikilemezdi yapardı ama kayinpederim öldükten sonra kayınvalidem yakınımıza taşındı ben elimden geldiğince hizmet hürmet etmeye çalıştım ama o beni uzaklaştırmaya eşimi kendine çekmeye çalıştı. Eşim ondan sonra çok değişti yüzüme bile bakmıyordu. Annesinin yanından bu tarafa gelmez oldu beş yıl çok çektim. Kitaplarinizdaki dualara başladıktan sonra eşim özüne dönmeye başladı özellikle eşimin şifası için bütün olumsuz etkilerin arinmasi için olan terkipleri okuyorum. Arindikca düzenliyor devam ediyorum dahada düzelecek inşallah öncekine göre çok büyük değişim var muhabbet sevgi dualarını, kalplerimizin yakınlaşması için dua terkiplerini de okuyorum haftada üç gün de istiğfar terkibini okuyorum.

 41. havva temiz Yanıtla

  Hocam iki aydır kitaplarınızı okuyorum eşim işe girdi geçen hafta ev tuttuk kayınvalidemin evinden kendi evimize taşınıyoruz sizi instagram sayfanızdan takip ediyorum paylaştığınız her bilgiyi de not alıyorum.

 42. aysu atak Yanıtla

  hocam 2 yıldır çok sevdiğim evlenmek için can attığım bey ile bi ara iletişim kurdum sonra ablası yüzünden aramız açıldı. 5 ay hiç görüşmedik. kitabınızdan dargınların barışması için terkipleri, kalplerin birleşmesi için olan dua terkibini okudum burda bi arkadaş yazmıştı görmüştüm. geçen hafta barıştık hiç yoktan nasıl oldu bende bilmiyorum çok mutluyum.

 43. betül nur Yanıtla

  Hocam bugün terfi aldım aslında çok zordu çok rakibim vardı ama rabbim öyle bir yardım ettiki kitabınızdan.. terfi almak için dua yükselmek için duaları okumuştum daha öncede arkadaşım sizin kitabınızdaki duaları okudu yuvası kurtuldu

 44. yeliz aksoy Yanıtla

  Ocak ayında kitaplarınızı aldım hem eşim için hem kendim için işe girme dualarını okudum, önümüzden engellerin kalkması kapıların açılması için dua terkibini okudum şubat ayında eşim işe girdi ben yede bugün iş sözleşmesi imzaladım çok heyecanlıyım size haber vermek istedim

 45. ipek eker Yanıtla

  eşime karşı çok büyük kırgınlıklarım vardi kitabınızdan duaları okudukça kinim öfkem giderek azalıyor artık işkence boyutuna gelmişti bide hocam gece uykumda sürekli yataktan sıçrıyordum eşime de bazen oluyordu çok uykusuz geceler geçiriyordum sürekli ağlıyordum. kitabınızdan uykusuzluğun şifası için olan terkipler bide kabus görmemek için terkipleri okudum, artık çok rahat uyuyorum sıçrama falan epeydir olmadı dualarima devam ediyorum..

 46. beray Yanıtla

  Benim korkularım vardı yıllardır panik atak hastasıyım doktor tedavilerim devam ediyor yemek yerken boğazıma takılıyor hissine kapılıyorum yutamiyorum üç aydır kitaptan okuyorum ya selam esmasini da onermistiniz onu da çekiyorum panik atağım daha hiç olmadı korkularım giderek azalıyor yazılarınızı da okuyorum hepsi çok iyi geldi bana

 47. büşra merve Yanıtla

  Hocam yıllardan beri kalkmayan bilokajlarım vardı her işim ters her işim tıkanık kitabınızdan engellerin kalkması için dua terkibini ve işlerin rast gitmesi için dua terkibini okuyorum bilokajlarım açıldı engellerim kalktı

 48. ayşe cömert Yanıtla

  Hocam merhaba 7 yıllık evliyiz 5 yaşında oğlum var eşim evimizi terketti önceki gün boşanma davası açmıș. Kitaplarınızı aldım bugün elime geldi beni yonlendirirmisiniz Allah rızası için çok zor durumdayım hangi terkipleri okumalıyım

 49. vahide dikilitaş Yanıtla

  hocam size ne kadar dua etsem azdır kitapdan uzaklaştırma dualarını okudum 2 yıldır peşimi bırakmayan piskopatdan kurtuldum hemde kolaylıkda peşimi bıraktı sanki özgürlüğüme kavuşmuş kuş gibiyim gökte

 50. şeymanur Yanıtla

  hocam eşimin evine bana çocuklarıma bağlanması için kitabınızdan çok dualar okudum şükürler olsun artık içkiyi ve içkici arkadaşlarını bıraktı evden işe işden eve

 51. müjgan çırak Yanıtla

  Hocam kitabınızdaki terkipleri eşim için okuyorum.. yıllardır bir kadın olarak hep ben çalıştım o hiç çalışmamışdi tembellik her tarafını sarmıştı işin kötüsü bundan hiç rahatsızlık duymuyordu bi işe girse bile en fazla 3 gün sonra kaçarak çıkıyordu kitabınızdan eşim için tembelligin şifası için dualari ayrıca azimli ve çalışkan olması için duaları okuyorum ilk defa bir işte severek ve bir ay oldu çalışıyor şu an bunları yazarken bile gözlerimden yaşlar suzuluyor inanın boşanmanın eşiğine gelmiştik iyiki size raslamisim hocam Allah razı olsun sizden

 52. güler erdik Yanıtla

  canım hocam beni de paylaşın lütfen Allah rızası için biri görür özenir bende sevapa girerim çünkü ben başka bir sayfada sizi yazan birini gördüm çok iyi olmuş ona özendim sizin her paylaşımınıza kulak verdim buraya dertlerimi yazmayacağım ama çok çok badirelerden atladım maddi manevi hastalık gibi dualarınızla Allah bana öğle bir yardım etti ki dipten yüze çıktık eşimin kuyumcu var batmıştı ettiğim dualar ve esmalarla Allah sahip çıktı bize her sayfaya yazıyorum dertleri olanlara sizi takip etmesini söylüyorum

 53. mehtap yazıcı Yanıtla

  Hocam merhaba. eşim bana çocuklarımıza karşı çok ofkeliydi ne söylesek ters anlayip sinirli tepkiler veriyordu aslında çevresine karşı çok merhametlidir ama nedense bize karşı gözünü kin bürümüştü. üzerimizde çok nazar olduğunu bildiğim için kitabınızdan nazardan arınma terkiplerini, koruma kalkanını yükseltme terkiplerini okuyorum bir de kin ve öfkenin şifası için olan terkibi okuyorum bir aydır çok iyi şeyler gözlemledim giderek düzeliyor rabbime şükürler olsun sizinle karşılaştığım için şükürler olsun sizi çok seviyorum. Dualarınızı bekliyorum.

 54. benay gök Yanıtla

  Rabbimin selamı üzerinize olsun hocam benim eşimle aram çok kötüydü boşanma davası açmıștı çok bunalımda olduğum bir zamanda sayfanizla karşılaştım kitaplarınızı hemen aldım çünkü asla yuvamin yıkılmasını istemiyordum kitabınızdan bosanmaktan vazgeçiren dua terkibini ve evini terkedenlerin geri gelmesi için dua terkibini okudum rabbime şükür bu dualarla rabbim yakarışıma cevap verdi eşim davayı çekti. Halen kitaptan sevgi ve muhabbet terkiplerini, kalplerin yakınlaşması için olan terkibi ve Fatihai şerife terkibini devam ediyorum günden güne daha iyi olacağımıza inanıyorum.

 55. sahra ataman Yanıtla

  ruhsal çöküntüde olduğum bir zamanda instagram sayfanızla karşılaştım. Allahın izniyle büyük sıkıntılarımı atlattım kitabnızdan duaları okuyorum okudukça önüm açılyor şükürler olsun

 56. gonca akkulak Yanıtla

  hocam Allah razı olsun sayenizde en dipten en yükseğe çıktım kitaplarınızdaki duaları hergün okuyorum işten çıkışım verilecekti ancak durumlar tersine döndü terfi bile aldım maaşımda arrtı devam ediyorum hocam dualarımdan gördüğüm aydayı hiç birşeyden görmedim.

 57. narin ebruli Yanıtla

  2019 kasım ayında eşimin beni aldattığını öğrendim 2 yıldır ilişkisi varmış yakaladığım halde bırakmadı boşanmaya kadar gitti işini gücünü akrabalarını herkesi aksatmaya başlamıştı ocak ayında kitaplarınızı aldım her gün sabah akşam okudum kocam o kadından öyle bi darbe yedi ki ömrünce unutamaz

 58. deniz Yanıtla

  Hocam kitaplarım perşembe günü geldi. başladım. cuma 4 de iş görüşmesi için aradılar. gerçekten çok şaşkınım 3 yıldır iş arıyordum.

 59. zübeyde Yanıtla

  Allah razı olsun tuba hanım dileklerin gerçkeleeşmesi için dua terkibini ve zor işlerim kolaylıkla hal olması için dua terkbini okudum rabbim dileğimi kabul etti

 60. bahar akkaş Yanıtla

  3 yıldır sevdiğim adamla evlenmeyi düşünürken aramızda kavgalar oldu ayrıldık ne yaptıysam geri dönmedi arkadaşlarını araya koydu annesiyle konuştum yine de kimse bir şey yapamadı kitabınızdan 90 günlük programı yaptım şu an 55. gündeyim beni normalde engellemişti engelimi kaldırdı bide yazdığım bir mesaja cevap verdi. şimdi devam ediyorum çok büyük umudum var Allah sizden razı olsun.

 61. gönül şen Yanıtla

  Allah razı olsun iyiki kitaplarınızı aldım eşim ve ben her gün okuyoruz, işlerimiz açıldı eşim ilk defa çok güzel para kazanmaya başladı iyiki varsınız hiç elimden düşürmüyorum kitaplarınızı.

 62. meryem aslan Yanıtla

  Aralık ayıda kitabınzı almıştım ancak şubat ayında başladım kitaptan program yaptım keşke alır almaz başlasaymışım normalde her işimin önüne bir engel geçerdi neye elimi atsam kururdu çk kısmetsizlik vardı ama kitabınızdan dualara başladığımdan beri elimi attığım yeşeriyor bidaha duaları bırakmam hatta iki tane daha yedek aldım birini çantamda taşıyorum gün içinde hangi duaya ihtiyaç duyuyorsam hemen açıp okyrum diğerinide yedek sakladım sizi çok seviyorum

 63. blueangel Yanıtla

  Hocaam Allah razı olsun kitabınızdan satılmayan mülkün satılması için duaları okudum 10 yıldır satamadığım bir gemimiz birde arsamız vardı şükürler olsun sattık şimdi mersinden ev aldık oraya güzel bir yere yerleşiyoruz

 64. benay Yanıtla

  Hocam hayatımıza ışık oldunuz. rabbim sizden razı olsun kitabınızdan işe girme duası okudum 3 yerden birden çağırdılar. geçen hafta iş sözleşmesini yaptım yarın işbaşı yapıyorum inşallah.

 65. aynur ışık Yanıtla

  Hocam Allah razı olsun kitabınızdaki dualar eşime çok iyi geldi hergün okuyorum eşim soğuk ilgisizdi gözü beni ve çocuklarımı görmüyordu sanki düşman gibiydi kitabınızdan eşler arası muhabbet sevgi saygı dua terkiplerini, eşler arasındaki adavetin kalkması için dua terkibini, istiğfar terkibini salavat terkibini her gün okuyorum evimize huzur geldi herkesede kitabınızdaki bu saydığım terkipleri okumasını tavsiye ederim

 66. nurhan yıldız Yanıtla

  hocam eşim pandemide işsiz kalmıştı kitaplar bize çok iyi geldi varlıkdan darlığa düşmüştük evimizde çok nazar vardı kitaplarınız derdime çare oldu şükürler olsun Allahıma

 67. songül taştan Yanıtla

  Kitabınızı her gün okuyorum hepsi mucize gibi etki etti kitabınzıdan tesirli duaları okuduğumdan bu yana gün içinde aklımdan ne geçse neyi arzulasam o gün mutlaka bir şekilde buluyorum rabbime şükürler olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir