Korku için dua – Korku İçin Okunacak Dua

Korku için dua nedir? Korku için okunacak dua nedir?

Gece ve gündüz korkularının şifası için en etkili dua nedir?

Korku için dua etmek isteyen korku rahatsızlığı bulunan kişiler El-Vâhid : الواحد esmasını ve El-Hasîb : الحسيب esmasını okumalıdırlar. ( Ya Vâhid : يَاواحد ve Ya Hasîb : يَاحسيب şeklinde her gün 100’er kere okuyabilirsiniz. ) Korku rahatsızlığı bulunan yakınlarınız için de okuyabilirsiniz. Örneğin anneler evlatlarının şifası için niyet ederek okuyabilirler.

El-Vâhid : الواحد esmasının anlamı: Zatı, sıfatı, isimlerinde, fiilerinde hiçbir benzeri olmayan O’dur!

El-Hasîb : الحسيب esmasının anlamı: Kullarının hayatları boyunca yapıp ettiklerini en ince detaylarıyla bilen, yarattıklarını hesaba çeken, sorgulayan O’dur!

Korku için dua ederken korkunun şifası için okunacak ayet-i kerime:

        ﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  ﴿ قُلْ لَنْ يُص۪يبَنَٓا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَاۚ هُوَ مَوْلٰينَاۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Okunuşu: “Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn.” (9/Tevbe, 51)

Anlamı: “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim dostumuzdur. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

Korku için dua – Korkunun şifası için Peygamber Efendimiz’in çok önemli bir duası:

                                                              بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Okunuşu: “Bismillahi tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.” (Tirmizi, Deavât, 34)

Anlamı: “Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.”

Korku İçin Dua Etmek ve Allah’tan Yardım İstemek Gerekiyor.

Korkulardan kurtulmak için Allah’a tevekkül etmek ve dua ederek Allah’tan yardım istemek gerekiyor.

✨ Nitekim Eyyûb (a.s.) sıkıntılarına dayanamayacak bir hale geldiğinde büyük bir tevekkülle Rabbinin rahmetine ve merhametine sığınarak dua etmişti.

💠 “Eyyûb’u da hatırla! Hani Rabbine, ‘Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin,’ diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona tekrar ailesine (çoluk çocuğunu) ve onlarla birlikte olanların bir kat fazlasını daha verdik.” (21/Enbiyâ Suresi, 83-84. Ayetler)

✨ Ayet-i kerîmeden anlıyoruz ki ruhen ve bedenen şifaya kavuşmak Allah’ın rahmetinin bir tecellisidir. Şeytanın vesvesesinden ibaret olan ve ruhsal olarak çökerten korku ve kuruntulardan kurtulmanın yolu Allah’a tevekkül etmektir.

🔑 Er-Rahmân ve Er-Rahîm isimlerini çokça zikredip dua ederek yılgınlığa ve yorgunluğa uğratan bu hastalıktan kurtarmak için Rabbimizin rahmetine sığınmalısın. Çünkü Allah’ın rahmeti dua ederek isteyenlerin üzerinde daha çok ortaya çıkar.

Allah’ın El-Mümin ismini düşünerek zikretmek, korku ve şüpheleri ortadan kaldırmak için reçetedir. Ayrıca El-Mümin ismini zikretmek herkes için çok önemli bir koruma kalkanıdır.

Korku için dua İmanın ve emniyetin kaynağı El-Mümin olan Allah’tır.

✨ Korku, kaygı ve şüphelerinden kurtulmak için Rabbimize tam bir kalple tevekkül etmelisin.

✨Tevekkülünü sağlamlaștırmak için de imanını güçlendirmelisin.

✨ Müminlerin kalplerindeki imanı güçlendiren ise El-Mümin olan Allah’tır.

✨ Bu yüzden imanını ve tevekkülünü güçlendirmek için Rabbimizin El-Mümin ismini çokça zikrederek dua etmelisin.

✨ Şeytan vesveseleriyle içindeki korkuyu daha da büyütür. Bu tür korkular geldiğinde El-Mümin olan Allah’a sığınarak O’ndan kalbine güven vermesini istemelisin.

✨ El-Mümin ismi üzerinde belirdiğinde hem imanın artar hem de içindeki korkular yok olup yerini cesarete bırakır. Allah’ın El-Mümin isminin üzerinde görünmesi ve emniyet içinde yaşamak için imanını güçlendirmeye gayret göstermelisin.

💠 “Ben sizin O’na ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin (beni korkutacak) bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ ibret almıyor musunuz?” (Enʻâm Suresi, 80. Ayet)

✨ Hz. İbrahim ayet-i kerîmede kendisini ilmiyle kuşatan her halinden haberdar olan Rabbinden korktuğunu söylüyor. Rabbi dilemedikçe başına korkulacak bir şeyin gelmeyeceğini ifade ederek hakiki bir iman ile Allah’a tevekkül ettiğini ifade ediyor.

💠 “Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.” (6/Enʻâm Suresi, 81-82)

✨Hz. İbrahim bu ayetlerde ise ancak bilgi sahibi olanların doğru cevabı verebileceği bir soru sorar: “Hiçbir gücü ve Allah’ın dilemesi olmadan ne zarar ne de fayda vermesi mümkün olmayan şeylerin gücüne inananlar mı, yoksa ilmiyle her şeyi kuşatan, her şeyin idaresi elinde olan yüceler yücesi Rabbine sığınarak güçlenenler mi emniyet içerisindedir?” Bu sorusuyla asılsız şeylerden korkanları akıllarını kullanmaya davet eder.

✨ Asıl güvende olanların Allah’ın izni olmadan kendisine hiçbir şeyin zarar veremeyeceğine tam bir kalp ile inananlar olduğunu söyler.

✨El-Mümin esması üzerimizde tecelli ettiğinde hem imanımız artacaktır hem de Allah üzerimize emniyeti indirerek içimizdeki korkuları yok edip, yerini cesaret duygusuyla dolduracaktır.

✨El-Mümin esmasını tefekkür ederek zikretmek, korku, vesvese ve evhamları olan insanlar için çok önemli bir reçetedir. Ayrıca El-Mümin esmasını zikretmek herkes için çok önemli bir koruma kalkanı olacaktır.

Gerçek manada bir tevekkül için hakiki bir iman ve güçlü bir teslimiyet gereklidir.

✨ Bütün bunlar için de Rabbimizi hakiki anlamda tanımaya, bilgiye ve öğrenmeye ihtiyacımız vardır.

✨ Fakat bu bilgiler kalbimize yerleşmezse sadece okuyup geçmekle kalırız, hiçbir tesiri olmaz.

✨ Bu yüzden sürekli öğrenmenin ve bilgi elde etmenin yanında hakiki bir iman ile ve güçlü bir tesimiyetle tevekkül etme konusunda bizi başarılı kılması için rabbimize çokça dua ederek O’ndan yardım istemeliyiz.

✨ Çünkü imanın kaynağı El-Mümin olan Allah’tır. Allah hakiki imanı nasip ederse kulunun kalbine yerleştirir.

✨ Bize düşen görev bu konuda hem öğrenerek hem de Rabbimize gönülden dua ederek gayret göstermektir.

💠 “Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarfedenlere gelince; onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, kulluğunu en iyi şekilde yapmaya çalışanların yanındadır.” (10/Ankebut Suresi, 69. Ayet)

﴾بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ﴿ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُح۪يطاً۟

Okunuşu: “Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Ve kânallâhu bi kulli şey’in muhîtâ.” (4/Nisa, 126)

Anlamı: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır.”

Kainatta var olan her şey Allah’ın mülküdür ve Allah mülkünü çepeçevre kuşatmıştır.

✨ Bu kuşatma sınırsızdır, akıl ile tasavvur edilmesi mümkün değildir.

✨El-Muhit olan Allah’ın çepeçevre kuşattığı mülkünün her bir zerresinden haberi vardır, her şey O’na boyun eğmiştir ve O’na teslim olmuştur.

✨ Allah yarattığı kullarını da çepeçevre kuşatmıştır.

✨ Böylece sonsuz kudret sahibi Rabbinin kendisini çepeçevre kuşattığını bilen insanın içi rahat olur. Cesaretlenir bütün korku ve kaygılarının asılsız olduğunu idrak eder.

✨ El-Muhit olan Allah yalnız şu anı değil, geçmişimizi ve geleceğimizi de ilmiyle ve hikmetiyle kuşatmıştır. Bu yüzden El-Muhit olan Allah’ın takdirine güvenmelisin ve teslim olmalısın.

✨ El-Muhit esmasının şuuruna vardığın zaman Allah’ın seni ve seninle alakalı olan herşeyi çepeçevre kuşattığını bileceksin. Seni yoran ve yılgınlığa düşüren her türlü düşünce artık gözünde değersizleşecektir.

✨ Bütün gereksiz düşüncelerden arınmak için, Allah’ın El-Muhit olduğunu ve kullarını çepeçevre kuşattığını her an zihninde canlı tutman gerekmektedir. Böylece şeytanın verdiği vesveselere kalbinin ve zihninin kapılarını kapatmış olursun.

Hayatta ulaşmak istediğin bir hedefin varsa bilki Rabbinin kuşatmasındadır. Bu hedefe giden yolda yenilgiye uğrasan da, hedefinin Rabbinin kuşatmasında olduğunu, hedefini sonsuz güç ve kudret sahibinin koruduğunu bilirsin ve için rahat gönlün geniş olur. Çünkü her zerreyi ilmiyle kuşatan Rabbin senin emeklerinin zayi olmasına müsade etmeyecektir, bu tevekkülü gösterdiğin zaman mutlaka senin hayrına olacak bir sonuçla karşılaşacaksın.

✨ Allah’ın El-Muhit olduğunu idrak edince sadece Allah’a teslim olacaksın, O’nun yarattıklarından korkmayacaksın, onların gözünde değerli olmak için çabalamayacaksın, yaptığını sadece Allah’ın rızası çerçevesinde yapacaksın, çekindiğin ne varsa Allah’ın rızasını kaybetmemek için çekineceksin.

✨ Bileceksin ki Allah El-Muhittir ve senin bütün hal ve hareketlerini çepeçevre kuşatmıştır. El-Muhit olan Rabbinin her şeyden haberi vardır.

Allah’ın rahmeti ve merhameti ebediyen hepimizin üzerine olsun…

Manevi Şifa Terkipleri Kitabının İçeriği Nedir ve Nasıl Okunur? Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayınız!

Manevi Şifa Terkipleri Kitabı Nasıl Okunur? En Etkili Dualar (manevidilekce.com)

İnstagramdan beni takip etmek ve paylaşımlarımdan faydalanmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın!

https://www.instagram.com/ilahiyatci.tuba.hoca/

Manevi Dilekçe ve Manevi Şifa Terkipleri Kitap Setini Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın!

Manevi Dilekçe Kitap Seti | Manevi Dilekce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir