Anne baba hakkı

Anne Baba Hakkı

Allah’a kulluktan sonra en büyük görevimiz anne ve babaya iyilik yapmak ve iyilikle muamele etmektir. Allah kelamı olan Kuran-ı Kerim ayetlerine ve Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) hadislerine baktığımız zaman anne ve baba hakları konusundaki hükümlerin başka hiçbir açıklamaya ve yoruma yer bırakmayacak şekilde çok açık ve net bir şekilde ele alındığını görürüz. Anne ve babaya iyi davranmak Rabbimizin kesin bir emirdir ve Allah’a iman etmekten sonra gelen en önemli vazifedir.

Dikkat Dağınıklığı İçin Dua

Dikkat dağınıklığı için dua nedir? Odaklanma sorunu için nasıl dua etmeliyiz? Dikkat dağınıklığından nasıl kurtuluruz? Dikkat eksikliği için nasıl dua etmeliyiz? Odaklanma sorununa iyi gelen dualar nelerdir? Dikkat dağınıklığı ve …

Tuba Özdoğan

İyilik Yapmak

İyilik yapmak – “İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.” (2/Bakara Suresi, 195. Ayet) Dualarımızın Allah katında makbul olması için en önemli koşullardan biri, Allah’ın bize verdiği maddi ve manevi …

Tuba Özdoğan

Yalan Nedir?

Bütün Kötülüklerin Temeli: Yalan Bir insan yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmişse ve bunu yapmaktan hiç çekinmiyorsa, bütün kötülüklerin kapısını açmış demektir. Böyle biri hem toplumda insanların gözünde güvenirliğini yitirir hem …

Kul Hakkı Yenmemeli

Kul hakkı yemek, iyi ve faydalı işler yapmamızın, Allah’a karşı sevgi, bağlılık ve samimiyet içerisinde olmamızın önündeki en büyük engeldir. Çünkü kul hakkı yemenin maneviyatımız üzerinde çok olumsuz etkisi vardır. …

Affetmek Erdemliktir

Affetmek Allah’ın rızasını kazandırır, dualarımızın önündeki engelleri kaldırır ve Rabbimiz ile iletişimimizi artırır. “Onlar Rab’lerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızk olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli …

Güzel Ahlaklı Olmak

Güzel ahlaklı olmak Rabbimize olan kulluğumuzun derecesinin en önemli göstergesidir. “Kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah’a teslim ederse, rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku yoktur, onlar …