Allah’ı Tanıyan İnsan Güçlenir

Allah’ı tanıyan insan güçlenir Yaradılış itibariyle zayıf olan insan, Allah’ın sonsuz kudret sahibi olduğunu öğreten esmaları kavradığında bütün benliğiyle O’nun kudretine sığınarak güçlenir.

Allah’ı tanımayanlar O’nun ihtişamından, kudretinden, hikmetinden ve kâinatta yarattığı güzelliklerden habersiz olarak anlamsız bir yaşam sürerler. Allah’ı esmalarıyla tanıyanların ise kendisine, tüm insanlara ve kâinata bakış açıları değişir. Her zaman Allah’ın huzurundaymış gibi rahat ve güvenlik içinde yaşarlar.

Güçlenmek için dua, Rabbimizin bize yaradılışımızda verdiği akıl, idrak, vicdan gibi kabiliyetlerle ve esmayıhüsna ile yaşantımızı yeniden inşa ederek ya da değiştirerek düzene sokabiliriz. Çünkü esmayıhüsnayı zikretmek, kapalı olan hayır kapılarının ardına kadar açılmasını sağlayan çok önemli bir anahtardır.

Aynı zamanda esmalar Allah’ın ilminin de anahtarlarıdır. Çünkü esmayıhüsna O’nu gerçek anlamda tanıyabilmemiz için Allah’ın bize sunduğu büyük bir lütuftur.

Allah'ı Tanıyan İnsan Güçlenir
Allah’ı Tanıyan İnsan Güçlenir

Allah’ı tanıyan insan güçlenir. Her esma Allah’ın bir vasfına delalet eden (gösteren, anlatan) bir ilimdir. Esmayıhüsna sayesinde Allah’ı tanıyabilir, bize verilen sınırlı kabiliyetlerden yola çıkarak sınırsız kudreti anlayabiliriz. Ne kadar çok esmanın anlamını kavrar ve dualarımızda kullanırsak, o kadar çok ilmin anahtarı elimizde olur. Hangi esmaları ruhumuza, yaşamımıza yansıtırsak, o esmaların nuruna bürünürüz.

“Doğu da Allah’ındır, batı da… Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır. Şüphesiz Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, çok bilgilidir.” (2/Bakara Suresi, 115. Ayet)

Rabbimize yakın olmamız ve dualarımızın makbul olması için en önemli araç esmayıhüsnadır. Esmaların işaret ettiği ilimleri öğrenemezsek kâinatın bütün hikmetleri ve anlamları bize kapalı olur, Allah’ı tanıyamayız. Allah’ı tanımayan bir insan yaradılış amacının gereklerini yerine getiremez, dolayısıyla Rabbine gerçek anlamda kulluk yapamaz. Yaradılış amacından uzaklaşarak manevi boşluğa düşer ve yaşamının anlamını kaybeder.

Esmayıhüsna Allah’ın isimlerindeki derin anlamları bilerek onların üzerinde düşünen insan için ferahlık, huzur ve güç kaynağıdır. Esmalarla ruhunu olgunlaştıran insan ruhsal ve bedensel sorunlardan da arınır.

Nasıl ki ruh ve bedenden oluşan insan yaşamak için karnını doyurmaya, susuzluğunu gidermeye, nefes almaya ihtiyaç duyuyorsa, ruhunu da manevi unsurlarla beslemeye ihtiyaç duyar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir